Bölüme Giriş Koşulları

ÖSYM tarafından yapılan Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS) sınavı sonuçlarına göre MF-3 puan türü ve merkezi yerleştirme sistemi ile 2018-2019 eğitim-öğretim yılında öğrenci kabul edilmeye başlayacaktır. Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen esaslara göre öğrenci kabul edilecektir. Ayrıca  Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Ortopedik Protez ve Ortez programı mezunlarının  ilgili yönetmeliğe uygun olarak dikey geçişle öğrenci kabulüne ve öğrenimlerine olanak sağlanacaktır.

 

Bölümde Eğitim ve Öğretim

Ortez Protez Bölümü dersleri Ankara Üniversitesi Senatosu’nun belirlediği takvime göre güz ve bahar dönemlerinde verilecektir. Programdan mezun olabilmek için 240 AKTS kredisinin tamamlanması zorunludur. Altıncı yarıyıl sonunda “Ortez ve Protez Stajı”, 7. ve 8. yarıyıllarda “Ortez ve Protez Klinik Uygulamaları” yapılır. Bölümde; Hastadan Ölçü Alma ve Değerlendirme, Alçı Model İşleme, Üretim, Montaj ve Yürüyüş Analiz Laboratuvarları bulunmaktadır. İlgili derslerin uygulamaları bu laboratuvarlarda yapılmaktadır.

Mezuniyet sonrası Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde Ortez ve Protez yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitim verilmektedir.

Çalışma Alanları

Prostetist Ortotistler; prostetik,  ortotik üretim ve uygulamaların yapıldığı devlet, üniversite ve özel hastanelerin protez ve/veya ortez laboratuvarında görev yapacaklar, sanayi ile işbirliği içerisinde protez ve ortezlerin aksamlarının üretimi ile ilgili atölyelerde çalışabileceklerdir. Ayrıca kendi açtıkları Ortez-Protez merkezlerinde hizmet vereceklerdir. Kendi açtıkları merkezlerin veya başka Ortez-Protez Yapım ve Uygulama merkezlerinin mesul müdürlüğünü yapabileceklerdir.

Bununla birlikte hazır ortezlerin modifikasyonu, uygulaması ve satışı ile ilgili de devlet ve özel hastanelerde görev yapabileceklerdir. Üniversitelerde ve araştırma kurumlarında mezuniyet sonrası eğitimlerine devam eden prostetist-ortotistler ise bilim uzmanı prostetist-ortotist ve bilim doktoru prostetist ortotist unvanları ile araştırmacı veya öğretim elemanı olabilirler.