AMAÇ

Protez-Ortez, biomekanik, ortotik ve prostetik rehabilitasyon alanında bilimsel, yenilikçi ve ulusal ve uluslararası alanda katkı sağlayacak disiplinlerarası üretim, tasarım, uygulamalı ve teorik olarak nitelikli araştırmalar planlayarak ve gerçekleştirerek bilimsel bulgular ortaya koymaktır. Protez-Ortez alanındaki bilgi ve uygulamaları güncellemek, bu bilgileri ulusal ve uluslararası boyutta paylaşmaktır.

HEDEF

  • Lisans ve lisansüstü öğrenci ve öğretim elemanlarının uygulamalı, üretimsel, bilimsel araştırma yöntemleri, bilimsel etik konularındaki yeterlilik ve farkındalıklarını güçlendirerek, araştırma niteliklerini artırmak,
  • Protez-ortez, prostetik ve ortotik alanda ulusal/uluslararası proje sayısını artırmak,
  • Protez-Ortez alanı disiplinlerarası meslek gruplarını bünyesinde bulundurmakta araştırmalarını artırmak,
  • Kültürlerarası çalışmalar yürüterek ve toplumsal taramalar yaparak araştırma sonuçlarını ulusal/uluslararası düzeyde yayınlamaktır.