Ortez-Protez Bölümü

2018 yılında Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ortez-Protez bölümü olarak kuruldu. Programdan mezun olan Prostetist Ortetist; bireyin fiziksel özürünü değerlendirebilen, bireye özel protez ve ortezi tasarlayan ve ölçü alarak üreten, protez ve ortezin bağlantı parçalarını belirleyerek bağlantılarını ve ayarlarını yapan bunu bireye uygulayan ve karşılaşılan prostetik ve ortetik sorunları protez ve ortez bilgi becerisini fonksiyonel anatomi, mekanik-biyomekanik, malzeme, elekroteknoloji bilgileri ile harmanlayarak çözen meslek profesyonelleridir.


Misyon

Ortez Protez Bölümü’nün misyonu ekip çalışmasına yatkın, bilgisini sürekli güncelleyen, yaşam boyu öğrenme ilkesini benimsemiş, becerisini geliştiren, yaratıcı, sağlık alanında mesleki ve etik sorumluluğun bilincine sahip, ülke sorunlarına duyarlı, kamu yararını gözeten Prostetist Ortotistleri yetiştirmektir.


Vizyon

Ortez Protez Bölümü, ortez, protez, biyomekanik ve ortotik ve prostetik rehabilitasyon alanlarında nitelikli çalışmalara, araştırmalara ve sağlık teknolojilerine katkı veren, ortez ve protez alanındaki üretim, uygulama ve hizmetlerine katkısını insanlık ve ülke yararına sürdüren, ülkede ve dünyada saygın yeri olan yenilikçi bir bölüm olmaktır.


Amaçlar

Ülkemizde bugüne kadar kurulmamış Prostetik Ortetik disiplinin kurulmasını sağlamak, International Society for Prosthetic and Orthotics (ISPO) sınıflamasında Kategori 1 düzeyi olarak belirlenen ortez-protez lisans eğitimini vermek, üniversite sanayi işbirliğine katkıda bulunan ve multidisipliner ortama adaptasyonu yüksek olan, yenilikçi, potansiyel buluşları ile Ortez-Protez bilimi içinde katma değer oluşturan prostetist ortetistleri yetiştirmektir.


Mezunların Meslek Profili

Mezunlar, ‘Prostetist-Ortetist’ Ünvanı alacaklardır.

Ortez- Protez Bölümü’nden mezun kişiler; prostetik, ortetik üretim ve uygulamaların yapıldığı devlet, üniversite ve özel hastanelerin protez ve/veya ortez laboratuvarında prostetist ortetist olarak görev yapacaklar, sanayi ile işbirliği içerisinde protez ve ortezlerin aksamlarının üretimi ile ilgili atölyelerde çalışabileceklerdir. Ayrıca kendi açtıkları Ortez-Protez merkezlerinde hizmet vereceklerdir.