Kalite Politikası

Kalite Politikası

  • Ankara Üniversitesi misyon ve vizyonu doğrultusunda meslek elemanları yetiştirmek,
  • Kalite iyileştirme çalışmaları kapsamında lisans ve lisansüstü eğitimini bilgi, beceri, yetkinlikleri içerecek şekilde güncellemek ve geliştirmek,
  • İç ve dış paydaşlar ile ortak çalışma ve memnuniyet politikasını geliştirmek,
  • Eğitim ve akademik çalışmalar kapsamında uluslararasılaşmayı hedeflemek ve tercih edilebilirliği sağlamak,
  • Toplum sağlığı, ülkenin ekonomi ve refah düzeyine katkı sağlayacak yenilikçi, üretim ve tasarım içeren bilimsel projeler hazırlamak,
  • Disiplinlerarası çalışma prensibini temel alarak çalışanların mesleki ve kişisel gelişimini desteklemektir.

 

Birim Kalite Komisyonu