Prof. Dr. Serap ALSANCAK

 

 • Alsancak S.: Üst Ekstremize Ortezleri. Yaşlılar İçin Ergoterapi, Ed.: Hülya Kayıhan. S: 83-98, Matsa Basımevi, Ankara, 2018.
 • WHO Standards for Prosthetics and Orthotics, Part I and Part II, …., Alsancak S. et al. External Reviewer, 2017.
 • Aker M, Allen M, Alsancak S, Altin N, Andrich R.et al: Priority Assistive Products List. WHO publication, 2016.
 •  Alsancak S.: Ortez, 2. Baskı, Hatiboğlu Yayınları, Ankara, 2015.
 • Alsancak S.: 7th ISPO European Congress in Prosthetics and Orthotics 2014, Congress Abstract Book, Topkon, 16-18 October Antalya, 2014.
 • Alsancak S.: Uluslararası Katılımlı 8. Protez-Ortez Kongresi Kitabı. Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara, 2012.
 • Alsancak S.: Uluslararası Katılımlı 7. Protez-Ortez Kongresi Kitabı. Lazer Ofset, Ankara, 2009
 • Ateşalp S, Alsancak S.: Protez Biyomekaniği (Biomechanics in Prosthetics). Kas-İskelet Sistemi Biyomekaniği. Editörler : İbrahim Deniz Akçalı, Mahir Gülşen, Kerem Ün. S : 1193-1232, ISBN 978-975-6813-89-8, Adana, 2009.
 • Alsancak S.: Ortez. Hatiboğlu Yayınları, Ankara, 2009.
 • Alsancak S.: Ortez II : Üst Ekstremite Ortezleri, Spinal Ortezler (Orthotics II : Upper Limb Orthoses, Spinal Orthoses). Hatiboğlu Yayınları, Ankara, 2008.
 • Alsancak S.: Ortez I : Ayak Ortezleri, Diz Ortezleri, Kalça Ortezleri (Orthotics I : Foot Ortheses, Knee Orthoses, Hip Orthoses). Hatiboğlu Yayınları, Ankara, 2007.
 • Alsancak S.: Prosthetics Orthotics Online Definition/Dictionary, www.ispo.ca/lexicon/, 2007.
 • Alsancak S.: Uluslararası Katılımlı 6. Protez-Ortez Kongresi Kitabı. Lazer Ofset, Ankara, 2007.
 • Alsancak S.: Uluslararası Katılımlı 5. Protez-Ortez Kongresi Kitabı. Lazer Ofset, Ankara, 2005.
 • Alsancak S.: Uluslararası Katılımlı 4. Protez-Ortez Kongresi Kitabı. Lazer Ofset, Ankara, 2004.
 • Alsancak S., Erdem E.: Ortez-Protez Terminolojisi Kitapcığı (P&O Terminology Booklet). Protez-Ortez Bilim Derneği Yayını, Ankara, 2000.
 • Alsancak S.: Diz Ortezleri (Knee Orthoses). Diz Sorunları (Knee Problems). Ed : Rıdvan Ege. S : 1239-1249, Bizim Büro Basımevi, Ankara, 1998.
 • Alsancak S.: Diz Altı Kovanları ve Protezleri (Below Knee Sockets and Prostheses). Diz Sorunları (Knee Problems). Ed : Rıdvan Ege. P : 1250-1258, Bizim Büro Basımevi, Ankara, 1998.
 • Alsancak S.: Eklem Sertlikleri ve Kontraktürlerinde Rehabilitasyon (Rehabilitation of Joint Limitations and Contractures). El Cerrahisi (Hand Surgery). Ed : Rıdvan Ege. S : 507-513, Türk Hava Kurumu Basımevi, Ankara, 1991.