Misyon

Ortez-Protez Bölümü’nün misyonu ekip çalışmasına yatkın, bilgisini sürekli güncelleyen, yaşam boyu öğrenme ilkesini benimsemiş, becerisini geliştiren, yaratıcı, sağlık alanında mesleki ve etik sorumluluğun bilincine sahip, ülke sorunlarına duyarlı, kamu yararını gözeten Prostetist Ortotistleri yetiştirmektir.

 

Vizyon

Ortez Protez Bölümü, ortez, protez, biyomekanik ve ortotik ve prostetik rehabilitasyon alanlarında nitelikli çalışmalara, araştırmalara ve sağlık teknolojilerine katkı veren, ortez ve protez alanındaki üretim, uygulama ve hizmetlerine katkısını insanlık ve ülke yararına sürdüren, ülkede ve dünyada saygın yeri olan yenilikçi bir bölüm olmaktır.