TEMEL STRATEJİLER

 

Akademik birimde belirlenen “Temel Araştırma Stratejileri” Bu konuda yapılan

çalışmalar

  1. Araştırmaları kültürlerarası boyuta taşımak, yapılan araştırmaları ulusal ve uluslararası düzeyde yayınlamak,
  2. Araştırma niteliklerini artırmak, araştırma yöntemleri ile ilgili alt yapıyı güçlendirmek. Bu amaçla bölüm öğretim elamanlarını araştırma yöntemleri konusunda desteklemeye yönelik çalışmalar yapmak,
  3. Lisans eğitiminde Erasmus öğrenim ve staj hareketliliği kapsamında yeni üniversitelerle anlaşmalar yapmak,
  4. Lisansüstü düzeyde nitelikli mezunlar yetiştirmek,
  5. Ulusal ve uluslararası düzeyde disiplinlerarası araştırmalar yapmak,
  6. Bilim ve toplum yararına projeler geliştirmektir.